SHolm & BMNorelius © 2007

En betraktelse av ett fiskeläge med oslagbara naturvärden och storslagen sjöfarthistoria på Österlen: Brantevik. Om och för oss brantevikare. Bevara det genuina. Utveckla med förnuft.

    Hem           
Fiskeläget Brantevik   Hav   Växter   Byggnader   Natur   Djur   Väder   Evenemang   Midsommar   Utblick   Träd   Strand   Mat   Hoppet   Övrigt

 Länkar     Kontakt     Hem              

Branteviks vapen skapades av Gustaf Lindgren. Så beskriver han det. Vapnet godkändes av Statsheraldikern den 27 november 1979!

Vapnet symboliserar samhället Brantevik i dess dubbla bemärkelse av såväl sjöfartsort som fiskeläge.
   Det i vapnet dominerande ankaret är som bekant en känd sjöfartssymbol. Samtidigt är ankaret emellertid även symbolen för "Hoppet" och erinrar därmed också om Branteviks gamla Sjöassuransförening, som ju fick detta namn och vars lokaler nu innehåller en betydande sjöhistorisk samling från Branteviks storhetstid som sjöfartsort.
   En annan påminnelse om sjöfarten och samtidigt en erinran om traktens urgamla historia är båten. Denna är i vapnet framställd enligt förebilder från de över 3000-åriga hällristningar, belägna ett par kilometer norr om Brantevik.
   Båten är i vapnet sammankomponerad med ankarets "stock". I mitten av båten (med sina sex roddare) skjuter ankarets "rö-ring" upp. Denna ring - med ett däri insatt kors - symboliserar solen vid "Den uppgående solens kust", som Skånes ostkust här ibland kallats. Ett sådant s.k. "solkors" återfinner man ofta å hällristningarna - ibland även i själva båtarna.
   Fiskens betydelse för Brantevik symboliseras slutligen av de två fiskarna (två upprättstående sillar) på ömse sidor om ankarets "lägg".
                                                      /Detta kan man läsa på hemsidan för Branteviks Maritima Museum Stiftelsen Hoppet. Se Länkar!
         

Vapnet är komponerat (och ritat) 1973 av Gustav Lindgren, justerat 1979. Vapnets färger är Skånes färger, dvs rött och gult. Figurerna i gult, botten röd.

   

Klicka på fotot och se bilder ur boken om Brantevik (2008), där fler än 30 bybor medverkar, bl.a. Britt-Marie Norelius, som tagit de flesta fotona på denna webb. 
Bokomslagsfoto: Jan Thavenius Köp den spännande historien om Brantevik på Sjöfartsmuseet Hoppet, en ideell förening.  Finns även i lokala bokhandlar.

 

Copyright 2007-  © SHolm & BMNorelius                                          Vill du köpa någon av bilderna?  Vi har även fler, som inte är publicerade.  Kontakta oss på info[at]brantevikare.se   (byt [at] mot @